Сдружението е основано през 2019 г. със следните цели:

1. Да развива и утвърждава спорта Тъч;

2. Да насърчава и развива общественополезни дейности в сферата на спорта, образованието, науката, културата, изкуството и околната среда, както и за защита на човешките права и духовните и демократични цени на гражданското общество;

3. Да развива и утвърждава спорт и физическа култура сред обществото;

4. Да подкрепя интересите и да защитава правата на хората, занимаващи се със спорт;

5. Да популяризирате любителския спорт и здравословния начин на живот;

6. Да се работи в посока повишаване на капацитета и уменията на членовете си;

7. Да утвърждава и работи за постигане на равнопоставеност между половете в мрежата на спорта;

8. Да развива и утвърждава високи морални и етични норми и принципи при практикуване към спорт и спортна дейност в обществото.

9. Да съдейства за реализация на социални функции на спорта и укрепване на физическата дейност и обществено здраве на деца, младежи и възрастни в страната;

10. Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на нуждаещите се от грижи рискови общности и лица;

PAM_0740_edited_edited.jpg

Нашите

Партньори

VectorWhiteLogo%20MarketsNYD%20medium_ed
Odo.png